Spontanidrætsanlæg i Feldballe

I foråret 2014 påbegyndes arbejdet med at etablere et unikt spontanidrætsanlæg i Feldballe. Anlæg af denne type findes pt. kun i hovedstadsområdet. Anlægget bliver på ca. 900 m2 og kommer til at rumme skatepark, parkouranlæg, klatre-boulder og streetbasketbane samt et bølgelandskab.

Anlægget opføres formelt set af Feldballe Hallen, men i praksis ved hjælp af frivillige og aktive lokale ildsjæle. Anlægget placeres ved hallen mellem Feldballe by og Friland.

Hele anlægget projekteres af Pivotech APS med frilænderen Lukas Wassberg i spidsen, derudover arbejder lokale firmaer til kostpris på projektet.

Projektet er støttet af:

LAG Djursland med 392.594 kr.

Syddjurs Kommune med 100.000 kr.

Lokale og Anlægsfonden med 150.000 kr.

D.G.I. med 120.000 kr.

Derudover er indsamlet ca. 60.000 kr. blandt lokale sponsorer.

TAK!

Udover økonomiske bidrag fra fonde, virksomheder og foreninger, er der flere virksomheder, der har valgt at støtte projektet ved f.eks at stille gratis arbejdskraft til rådighed, udlåne maskiner eller ved at give meget generøse tilbud på indkøb af varer. Stor tak til følgende virksomheder:
 
Grønfeld Cement & Byggeshop
Kloakmester og Entreprenør Lars Udsen
Alt i Udlejning
Murer og Entreprenør Haurballe
Økonom Henrik Friis
Bjørn Christiansen Landinspektør
Unicon beton
 
Og en særligt tak til Bent Kjeldsen for et langt og sejt træk med alt gravearbejde!